naše publikácie ESHOP
CD NOTY KNIHY
FOTO : Krisztina Gyöpös

Krisztina Gyöpös

15. 5. 1993 Bratislava

Bio

- hre na klavír sa venuje od svojich 7 rokov (prvé úspechy pod vedením Mgr.art.V.Ilievskej) • - od 2006 - mimoriadna žiačka Konzervatória v Bratislave (Mgr.art. P. Pažický, ArtD.) • - ako 14 ročná prijatá na Universität für Musik und darstellende Kunst vo Viedni (do triedy mimoriadne nadaných detí ao.Univ-Prof. I. Joó) • - od októbra 2009 študuje v prípravnom ročníku Univerzity vo Viedni a súčasne na Konzervatóriu v Bratislave • • Koncerty a hudobné aktivity: • 2008, 2009 - Collegium Hungaricum-Junge Talente • 2008 - Klavírny recitál na festivale „Hudobná jeseň v Rimavskej Sobote“ • 2008 - Koncert pre Najvyšší Súdny Dvor vo Viedni - Justizpalast • 2009 - „Musik im Recht“ Justizpalast - Klavírny koncert J.Haydna D Dur so sprievodom Komorného orchestra F. Schmidta • 2009, 2010 - Sommerkonzert Bad Ischl • 2009 - Medzinárodný hudobný festival SPACE • 2009 - Momentum Musicum - klavírny recitál • 2008, 2009, 2010 - Medzinárodné klavírne kurzy a koncerty v Lassingu • 2010 - získala grant Nadácie Orange "Šanca pre talenty" • 2010 - „Musik im Recht“ Justizpalast - Klavírny koncert L.v.Beethovena c mol so sprievodom Komorného orchestra F. Schmidta • 2011 - Štúdio mladých (priamy prenos rádia Devín) • 2011 - Momentum Musicum - klavírny polorecitál • 2011 - Medzinárodné klavírne kurzy a koncerty v Lassingu • 2011 - Medzinárodné klavírne kurzy a koncert vo Viedni "Panmusica Austria" • 2011 - Sommerkonzert Bad Ischl • 2011 - Gala mladých umelcov u Zichyho • 2011 - Festival "Hudobné dni mesta Štúrovo" • 2011 - Jubilejný koncert s Komorným orchestrom F. Schmidta • - 2012 - vystúpenie v Dvorane VŠMU v rámci podujatia Accentus Musicalis (workshop a čembalový koncert) • - pripravovane aktivity: • 14. 4. - Koncert Laureátov Pražského konzervatória (vysiela Český rozhlas) • 16. 4. - Spoločný koncert žiakov Univerzity vo Viedni a Mozartea v Salzburgu (z triedy ao.Univ.Prof.Mag.art I.Joó a ao.Univ.Prof.G. Steinschadena) • 20. 4. - Hudobné dni v Dunajskej Strede (spoluúčinkuje Dávid Hnat, gitara) • 3. 5. - Koncert žiakov ao.Univ.Prof.Mag.art I.Joó (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien)


Bibliografia

 • Pergler, František: Nedeľné matiné v Mirbachovom paláci
  2010 Hudobný život 2010/9, s. 4

Ceny

 • Harmónia - Cena maďarskej hudby na Slovensku
  2012 - titul "Najlepší hudobník roka do 25 rokov"
 • Talenty Novej Európy, súťaž o získanie grantu Nadácie CEF a spoločnosti SLOVNAFT, a.s.
  2011 - získala grant
 • Mladý klavír Pražské konzervatoře, Praha (ČR)
  2011 - laureát
 • International Piano Competition „Zlatko Grgošević“, Záhreb (HR)
  2010 - 1. miesto
 • Wiener Pianisten Wettbeverb, Viedeň (AT)
  2010 - 1. miesto v kategórii B (od 14 do 18 rokov)
 • Cena primátora mesta Bratislavy
  2005
 • Klavírna súťaž Pála Kadosu a Bélu Bartóka, Levice (SK)
  2005 - 1.cena a mimoriadna cena poroty
 • Klavírna Orava, Dolný Kubín (SK)
  2005 - 1.cena, absolútny víťaz a Cena ministra školstva
 • Medzinárodná klavírna súťaž Petra Toperczera, Košice (SK)
  2005 - 4. miesto
 • Mladí klaviristi, celoslovenská súťaž žiakov ZUŠ
  2004 - 1.cena, absolútny víťaz